Klant riscoprofiel

Voor complexere financiële adviezen gebruiken wij een risicoprofiel. Dit riscoprofiel is altijd persoonlijk en geeft een beeld over hoeveel risico u kunt dragen en hoe u zich hierbij voelt. Een risicoprofiel geeft aan in hoeverre u risico accepteert en de invloed hiervan op uw beleggingen.

Aan de hand van 10 vragen stellen wij uw Klant risicoprofiel vast. Met dit risicoprofiel houden wij rekening in onze adviezen, bij een eventuele aanschaf van een financieel product. Analyse kent 6 risicoprofielen:

– Geen risico
– Zeer defensief,
– Defensief,
– Neutraal,
– Offensief
– Zeer Offensief

Daarnaast kijken wij goed wat uw doel is van de belegging, de opbouw voor uw pensioen, of aflossing van een hypotheek is immers een heel andere zaak dan gewoon sparen.

Omdat uw situatie kan veranderen hanteren wij een houdbaarheidstermijn van 3 jaar aan, hierna vragen wij u, bij het geven van een advies, het profiel opnieuw in te vullen.

AFM-risicoscore