Inboedelwaardemeter 2022

Door het beantwoorden van deze vragen kunt u de waarde van uw inboedel berekenen. Ondanks dat de inboedelmeter gebaseerd is op gemiddelden, zijn de resultaten in de regel zeer nauwkeurig en geven verzekeraars garantie tegen onderverzekering.


1. Leeftijd hoofdkostwinner:
35 jaar en jonger
36 t/m 50 jaar
51 t/m 70 jaar
71 jaar en ouder

2. samenstelling huishouden:
Alleenstaande met of zonder inwonende kinderen
echtpaar/samenwonende met of zonder inwonende kinderen


3. Netto maandinkomen huishouden:
t/m € 1.000,-
€ 1.001,- t/m € 2.000,-
€ 2.001- t/m € 3.000,-
€ 3.001,- t/m € 4.850,-
€ 4.851,- t/m € 6.000,-
€ 6.001,- t/m € 10.000,-
€ 10.001,- t/m € 15.000,-
Meer dan € 15.000,-


4. Oppervlakte van de woning:
t/m 90 m2
91 m2 t/m 140 m2
141 m2 t/m 190 m2
191 m2 t/m 300 m2
301 m2 t/m 400 m2
401 m2 t/m 500 m2

Totaal punten:

Subtotaal geschatte waarde inboedel:
(totaal punten x € 986,-)
Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd):
Audiovisuele- en computerapparatuur boven € 12.000,-
Lijfsieraden boven € 6.000,-

Bijzondere bezittingen boven € 15.000,-

Huurdersbelang boven € 6.000,-
De totaal geschatte waarde van uw inboedel:


Deze inboedelwaarde-meter is door mij naar waarheid ingevuld. Wilt u de geschatte waarde als verzekerd bedrag opnemen?

Mijn polisnummer is:
Mijn naam is:
Mijn email adres is:
Ja, ik heb de gegevens naar waarheid ingevuld.

Algemeen

1. De Inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner maximaal € 15.000 bedraagt en/of het woonoppervlak niet groter is dan 500m²;

2. de Inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet. Daarnaast wordt geadviseerd om deze Inboedelwaardemeter alleen te hanteren in combinatie met een verzekering met garantie
tegen onderverzekering.

3. De werkelijke waarde van de inboedel kan ook worden vastgesteld middels taxatie door een deskundige, bijvoorbeeld wanneer de inboedelwaardemeter niet toegepast kan worden. Voor advies hierover kunt u contact met ons opnemen.

Netto maandinkomen hoofdkostwinner
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan
bestaan uit loon, salaris, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. In geval van een inkomen uit eigen bedrijf of een winstaandeel dienen praktijkgebonden lasten en te betalen
inkomstenbelasting in mindering te worden gebracht. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

Oppervlakte woning
Hieronder wordt verstaan het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van de woning, alsmede de buitenshuis aanwezige privé (berg) ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox.

Audiovisuele en computerapparatuur
Hieronder vallen:
• beeld- en geluidsapparatuur;
• computerapparatuur: desktops, werkstations, servers, laptops, netbooks, notebooks, tablets etc.;
• bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur en actuele software;
• gameconsoles en gamesoftware;
• geluids-, beeld-, en informatiedragers: cd’s, dvd’s, usb-sticks, geheugenkaarten, harddisks, cd-/dvd-branders;
• telefoons: mobiel, smartphones, inclusief prepaid kaarten.

Lijfsieraden
Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam gedragen te worden en die geheel of
ten dele bestaan uit edel- of ander materiaal, gesteente, mineraal, parels, (bloed)koraal of andere dergelijke materialen.
De polisvoorwaarden kennen standaard een dekking bij diefstal voor lijfsieraden tot € 6.000. Voor medeverzekering van het meerdere boven de € 6.000 is over het meerdere een extra premie verschuldigd van € 12,40 per duizend. Bij een totale waarde boven € 20.000,00: de woning dient beveiligd te zijn conform “Certificaat Veilige
Woning” of Borgklasse B1. Is de totale waarde hoger van € 25.000,00 dan is gebruik van een goedgekeurde kluis voor uw niet gedragen sieraden verplicht. De volledige condities treft u aan in artikel 8 van de voorwaarden INB-17.

Bijzondere bezittingen
Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
• verzamelingen
• antiek
• kunst
• muziekinstrumenten.

Huurdersbelang
Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de huurwoning verstaan die door u als
bewoner voor eigen rekening zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire
installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen. Als appartementseigenaar dient u na te
gaan of de opstalverzekering ook uw eigenaarsbelang volledig dekt. Wanneer de verbeteringen die in uw appartement
zijn aangebracht zijn gedekt hoeft u niets te doen. Indien de opstalverzekering onvoldoende dekking biedt kunt u het
meerdere boven € 25.000,00 hier aangeven.