Klant risicoprofiel  Adres

  1. Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw?

  Geheel nietSparen via spaarrekening(en)/spaarverzekering(en)Beleggen via beleggingsverzekering(en)Beleggen via beleggingsfonds(en)Individueel vermogensbeheer

  2. In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt?
  Pensioen: nietredelijkgoed
  Overlijden:
  Arbeidsongeschiktheid:

  3. In welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt?
  NooitSoms (tenminste 1x per maand)Vaak (tenminste 1x per week)

  4. Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft?
  GedetailleerdGlobaalNiet, ik vertrouw op mijn adviseur

  5. Bent u bekend met financiële begrippen zoals overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrentes, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenregelingen, AOW, ANW, WIA, etc.?
  Daar weet ik niets van.Daar weet ik weinig van.Daar weet ik genoeg van.Daar weet ik heel veel van.

  6. In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl?
  Het inkomen is ruim voldoende, ik spaar flink.Het inkomen is voldoende, ik hou nog wat overHet inkomen is redelijk, maar ik hou niets overHet inkomen is ontoereikend

  7. In welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen?
  Volledig, ik heb geen andere voorzieningen getroffenNeutraal, ik beschik enigszins over alternatieven als het mis gaatOnafhankelijk, ik beschik over ruime financiële reserves als het mis gaat.

  8. Kunt u leven met financiële risico's?
  Ik zoek altijd zoveel mogelijk zekerheid.Ik waag wel eens een gokje maar vermijd grote risico's.Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico's

  9. Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers?
  Ik ben desnoods bereid mijn huis te verkopenIk ben bereid om mijn levensstijl te verlagen.Beperkt, ik ben maximaal bereid om een keer minder op vakantie te gaan.Geheel niet

  10. Als u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op?
  De risico's die aan een belegging verbonden zijn.Of de verwachte rendementen opwegen tegen de risico's van de belegging.Het rendement dat ik met een belegging denk te kunnen halen.